Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Secret Garden - If Came The Hour

Trình bày: Secret Garden @ Tommy Korberg
Bài hát: If Came The Hour

Chính ra mình dịch không được hay như những gì bản gốc đã thể hiện :d Bài hát này, cũng là một bài thơ đấy :dLời nhạc

If came the hour, if came the day.
If came the year, when you went away;
How could i live, I'd surely die,
What would I be if you say goodbye?

How could I laugh, how could I love,
Could I believe in a God above?
How could I hope,how could I pray.
If came the hour,if came the day.

But you are here, lying beside me.
I watch you breath, each raise and fall,
Without you here, then there would be,
Nothing at all.

If in this world, all things must pass
And we must raise, the parting glass,
No words would ever come, what could I say.
If came the hour, if came the day.

There’d be no music in my soul,
How could I ever dance - no ”you” to hold?
How could I ever hear the violin,
There’d be no song I could ever sing?

But you are here, lying beside me.
I watch you breath, each raise and fall,
Without you here, then there would be,
Nothing at all.

Now you awake, the dawns sweeps in.
I touch your mouth, I touch your skin;
How would I live, if you should go away
If came the hour, if came the day.

How could I live, if you should go away
If came the hour, if came the day..

Lời dịch

Nếu giờ ấy đến, nếu ngày ấy đến
Nếu năm ấy đến, khi mà em bỏ đi.
Sao tôi sống được? Tôi chết mất thôi.
Tôi sẽ ra sao, nếu em nói "tạm biệt"

Sao tôi cười được? Sao tôi yêu được?
Tôi còn tin được chúa trời nữa không?
Sao tôi hy vọng? Sao tôi nguyện cầu?
Nếu giờ ấy đến, nếu ngày ấy đến.

Nhưng em ở đây, nằm ngay cạnh tôi.
Tôi nhìn em thở, từng nhịp từng nhịp.
Thiếu vắng bóng em,
Đời tôi còn gì?

Nếu trên thế gian này, tất cả phải qua đi
Và ta phải nâng ly tiễn biệt
Còn ngôn từ nào xuất hiện? Tôi phải nói gì?
Nếu giờ ấy đến, nếu ngày ấy đến.

Âm nhạc biến mất khỏi cõi hồn tôi,
Sao tôi nhảy múa? Khi không có em ở bên.
Sao tôi nghe được tiếng vĩ cầm khi ấy?
Không còn bản nhạc nào tôi hát được nữa.

Nhưng em ở đây, nằm ngay cạnh tôi.
Tôi nhìn em thở, từng nhịp từng nhịp.
Thiếu vắng bóng em,
Đời tôi còn gì?

Giờ em đã tỉnh, bình minh tràn về
Tôi chạm môi em, tôi sờ da em
Sao tôi sống được, nếu em rồi sẽ ra đi?
Nếu giờ ấy đến, nếu ngày ấy đến.

Sao tôi sống được, nếu em rồi sẽ ra đi?
Nếu giờ ấy đến, nếu ngày ấy đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét