Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Tin vắn.

Dạo này mình không còn đủ thời gian và năng lượng để chăm cho blog này được nữa. Như mọi người cũng thấy, mấy tháng trời mình mới đưa lên được một bài viết. Từ bài viết cuối cùng cho đến bây giờ, cũng là gần một năm rồi.

Những bản dịch cũng như cập nhật tình hình của mình bây giờ hầu hết sẽ ở trên facebook mình: Amelia Bui. Nếu bạn nào muốn giữ liên lạc với mình, cứ gửi tin nhắn và mình sẽ accept friend request (vì mình xóa hầu hết các requests của mình).

Cám ơn các bạn nhiều ạ. :)