Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Welcome to the Pervert Corner

Tiêu đề chỉ mang tính tượng trưng '__' Đơn giản là vì tớ thấy nó dễ thương =))

Mấy bài trước cố đồn nén, viết sao cho nó hay '__' Cuối cùng, phán 1 câu "2 năm nữa mới đi" =))

Tớ bệnh rồi, bệnh hoạn lắm rồi, diên rồi.