Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Secret Garden - Song for a stormy night

Trình bày: Secret Garden
Bài hát: Song for a stormy night

Tặng bạn Mạc ^^Lời nhạc

The rain beats hard at my window
While you, so softly do sleep
And you can’t hear the cold wind blow
You are sleeping so deep

Outside its dark, the moon hiding
By starlight only I see
The hosts of the night-time go riding
But you are safe here with me

So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am a vigil here keeping
On this stormy night
I promised I always would love you
If skies would be grey or be blue
I whisper the prayer now above you
That there will always be you

Sometimes, we're just like the weather
Changing by day after day
As long as we'll be together
Storms will pass away

I said I would guard and protect you
Keep you free from all harm
And if life should ever reject you
That love would weather each storm

So, while the world out there is sleeping
And everyone wrapped up so tight
Oh, I am a vigil here keeping
On this stormy night
I promised I always would love you
If skies would be grey or be blue
I whisper the prayer now above you
That there will always be you

Soon, I know you'll be waking,
Ask did I sleep- did I write?
And I'll just say I was making
A song... for a stormy night.

Lời dịch

Mưa đang rơi, vỗ mạnh vào ô cửa
Khi em đương say ngủ nhẹ nhàng
Và em không thể nghe hơi gió lạnh
Em đang ngủ rất say

Ngoài ấy, trăng trốn giữa đêm đen
Cùng ánh sao, mà chỉ mình anh thấy
Dòng chảy buổi đêm mãi dạt dào
Nhưng em sẽ an toàn bên anh.

Và khi thế giới ngoài ấy say ngủ
Ai ai cũng co rúm lại thân mình
Anh ở đây, thức dể bảo vệ em
Trong đêm bão giông này
Anh hứa rằng sẽ mãi yêu em
Dẫu trời xanh hay chỉ ảm đạm xám
Anh thì thầm vào tai em, nguyện cầu
Rằng em sẽ mãi an toàn.

Đôi khi, ta hệt như thời tiết
Đổi thay qua từng ngày, từng ngày
Chỉ cần đôi ta ở bên nhau
Giông bão rồi sẽ qua đi

Anh từng nói, anh sẽ bảo vệ em
Giữ em khỏi biết bao hiểm nguy
Và nếu em bị cuộc đời này chối từ
Tình yêu của anh, sẽ đẩy tan cơn giông

Và khi thế giới ngoài ấy say ngủ
Ai ai cũng co rúm lại thân mình
Anh ở đây, thức dể bảo vệ em
Trong đêm bão giông này
Anh hứa rằng sẽ mãi yêu em
Dẫu trời xanh hay chỉ ảm đạm xám
Anh thì thầm vào tai em, nguyện cầu
Rằng em sẽ mãi an toàn.

Chỉ chút nữa thôi, em sẽ tỉnh
Hỏi, anh có ngủ, anh có viết?
Và anh sẽ nói, anh đã viết nên
Một bàt hát, cho một đêm bão giông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét