Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Faith Hill - There You'll Be

Nhạc phim: Pearl Harbor
Trình bày: Faith Hill
Bài hát: There You'll Be
Đôi lời của người dịch

Bài này mình phân ra hai lời dịch nhé ^^ Các bạn đọc lời nào cũng được. Một lời cho tình yêu (lời 1), và tình bạn (lời 2.

Cá nhân mình thích cả hai lời xD Nếu là tình yêu thì quá lãng mạn mà là tình bạn thì tình bạn quá tuyệt vời :">

Tặng những người tôi yêu nhất. EC, Thủy Triều, Bích Phương và 9.2 :)Lời nhạc

When I think back on these times
And the dreams we left behind
I'll be glad 'cause I was blessed to get
To have you in my life
When I look back on these days
I'll look and see your face
You were right there for me

In my dreams
I'll always see you soar
Above the sky
In my heart
There always be a place
For you for all my life
I'll keep a part
Of you with me
And everywhere I am
There you'll be
And everywhere I am
There you'll be

Well you showed me how it feels
To feel the sky within my reach
And I always will remember all
The strength you gave to me
Your love made me make it through
Oh, I owe so much to you
You were right there for me

In my dreams
I'll always see you soar
Above the sky
In my heart
There always be a place
For you for all my life
I'll keep a part
Of you with me
And everywhere I am
There you'll be

'Cause I always saw in you
My light, my strength
And I want to thank you
Now for all the ways
You were right there for me (You were right there for me)
You were right there for me
For always

In my dreams
I'll always see you soar
Above the sky
In my heart
There always be a place
For you for all my life
I'll keep a part
Of you with me
And everywhere I am
There you'll be
And everywhere I am
There you'll be

There you'll be

Lời dịch 1

Ngoảnh lại những ngày xưa cũ ấy
Nhớ về những ước mơ ta bỏ lại
Em sẽ mừng, vì em được chúa ban phúc
Có anh trong cuộc đời này
Nhìn lại
Em sẽ thấy ngay gương mặt anh
Anh luôn ở đó, bên em.

Trong mơ, em luôn thấy anh vươn cánh
Sà vào nền trời xanh thẳm
Trong tim em
Luôn tồn tại một khoảng trống cho anh
Em sẽ giữ lại một phần
Của anh, trong em
Để rồi, dù em ở bất cứ nơi đâu
Anh sẽ ở bên em
Để rồi, dù em ở bất cứ nơi đâu
Anh sẽ ở bên em

Anh cho em biết
Cái cảm giác được chạm vào bầu trời
Và em sẽ nhớ mãi
Sức mạnh anh đã truyền cho em
Tình yêu của anh giúp em vượt qua tất cả
Ôi, em nợ anh rất nhiều
Anh luôn ở đó, bên em

Trong mơ, em luôn thấy anh vươn cánh
Sà vào nền trời xanh thẳm
Trong tim em
Luôn tồn tại một khoảng trống cho anh
Em sẽ giữ lại một phần
Của anh, trong em
Để rồi, dù em ở bất cứ nơi đâu
Anh sẽ ở bên em
Để rồi, dù em ở bất cứ nơi đâu
Anh sẽ ở bên em

Vì trong anh, em luôn thấy
Ánh sáng của em, sức mạnh của em
Và bây giờ, em muốn cám ơn
Vì cả quãng đời vừa qua
Anh luôn ở đó, bên em (Anh luôn ở đó, bên em)
Anh luôn ở đó, bên em
Luôn luôn

Trong mơ, em luôn thấy anh vươn cánh
Sà vào nền trời xanh thẳm
Trong tim em
Luôn tồn tại một khoảng trống cho anh
Em sẽ giữ lại một phần
Của anh, trong em
Để rồi, dù em ở bất cứ nơi đâu
Anh sẽ ở bên em
Để rồi, dù em ở bất cứ nơi đâu
Anh sẽ ở bên em

Anh sẽ ở bên em.

Lời dịch 2

Ngoảnh lại những ngày xưa cũ ấy
Nhớ về những ước mơ ta bỏ lại
Tôi sẽ mừng, vì tôi được chúa ban phúc
Có bạn trong cuộc đời này
Nhìn lại
Tôi sẽ thấy ngay gương mặt bạn
Bạn luôn ở đó, bên tôi.

Trong mơ, tôi luôn thấy bạn vươn cánh
Sà vào nền trời xanh thẳm
Trong tim tôi
Luôn tồn tại một khoảng trống cho bạn
Tôi sẽ giữ lại một phần
Của bạn, trong tôi
Để rồi, dù tôi ở bất cứ nơi đâu
Bạn sẽ ở bên tôi
Để rồi, dù tôi ở bất cứ nơi đâu
Bạn sẽ ở bên tôi

Bạn cho tôi biết
Cái cảm giác được chạm vào bầu trời
Và tôi sẽ nhớ mãi
Sức mạnh bạn đã truyền cho tôi
Tình yêu của bạn giúp tôi vượt qua tất cả
Ôi, tôi nợ bạn quá nhiều
Bạn luôn ở đó, bên tôi

Trong mơ, tôi luôn thấy bạn vươn cánh
Sà vào nền trời xanh thẳm
Trong tim tôi
Luôn tồn tại một khoảng trống cho bạn
Tôi sẽ giữ lại một phần
Của bạn, trong tôi
Để rồi, dù tôi ở bất cứ nơi đâu
Bạn sẽ ở bên tôi
Để rồi, dù tôi ở bất cứ nơi đâu
Bạn sẽ ở bên tôi

Vì trong bạn, tôi luôn thấy
Ánh sáng của tôi, sức mạnh của tôi
Và bây giờ, tôi muốn cám ơn
Vì cả quãng đời vừa qua
Bạn luôn ở đó, bên tôi (Bạn luôn ở đó, bên tôi)
Bạn luôn ở đó, bên tôi
Luôn luôn

Trong mơ, tôi luôn thấy bạn vươn cánh
Sà vào nền trời xanh thẳm
Trong tim tôi
Luôn tồn tại một khoảng trống cho bạn
Tôi sẽ giữ lại một phần
Của bạn, trong tôi
Để rồi, dù tôi ở bất cứ nơi đâu
Bạn sẽ ở bên tôi
Để rồi, dù tôi ở bất cứ nơi đâu
Bạn sẽ ở bên tôi

Bạn sẽ ở bên tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét