Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Sound Horizon - Shinwa

Nhân tiện, tớ muốn bạn google translate vì giúp tớ dịch mấy từ tiếng Hy Lạp T__T Bạn Microsoft vì đã hiện hữu cho tớ onl đêm, đồng thời tớ muốn gửi lời cám ơn đến cha mẹ vì đã sinh tớ ra trên cõi đời này, bạn Windows Media Player vì bật nhạc cho tớ... xí xí, quá lố rồi.

Hông nói nhảm nữa. *chìa tay*

Chính thức tặng cô Sya bài này :">

Trình bày: Sound Horizon
Tác phẩm: 神話 - Μυθος - Shinwa - Mythos
Album: Moira
Công trạng - Bảng phân màu sắc:

Ike Nelson
Hòa âm của những nữ thần thi caKanji

始源 世界には唯混沌あり 軈て 万物の母なる者の目醒め
母なる者 混沌より子を成さん 其は即ち 創世の三楽神である

長兄神と末妹神が交わり
朝神と夜女神
次兄神と末妹神が交わり
太陽神と月女神が生まれた
朝神と夜女神から
大地女神の眷属
太陽神と月女神から
海原女神の眷属が生まれた

母なる者 自ら天空双神の眷属を生み
最後に【死すべき者】――即ち人間を創った

時を運ぶ縦糸...命を灯す横糸...
其を統べる紡ぎ手...其の理を運命と呼ぶならば...
嗚於...女神よ...貴柱はどんな世界を織り上げるおつもりか?

第六の地平線『Μοιρα』

創世詩奏で始めた 神話華やぐ時代
語り手は誰ぞ 謡い手は誰ぞ
詩女神の娘達

長女・Ιωνια 次女・Δωρια 三女・Φρυγια
四女・Λυδια 五女・Αιορια 六女・Ροκρια

我等
【詩女神六姉妹】

Romaji:

In the beginning, chaos filled the world
After a while, the mother of all life awakens
She creates children from this world of chaos
They are the Genesis. They were gods we call Muse

Rythmos and Harmonia conceives
Hemera and Nyx
Melos and Harmonia conceives
Helios and Pheggari
Hemera and Nyx conceives
The relatives of Ge
Helios and Pheggari conceives
The relatives of Thalassa
The Mother herself conceived Ouranos
And finally conceives Thanatos which is her last.

Chronos, the vertical bearer of time...
Bios, the horizontal flame of life...
The weaver of the universe uses both strings...
If this is the reason we call it destiny...
Oh Goddess... What kind of world will thou weave?

The 6th Horizon Moira

Genesis kanade hajimeta Mythos hanayagu jidai
Katarite wa darezo (Katarite wa warera)
Utaite wa darezo (Utaite wa warera)


Harmonia

Eldest daughter: Ionia
2nd daughter: Doria
3rd: Phrygia
4th: Lydia
5th: Aioria
6th: Locria
...is Harmonia

The Kingdom of Anemos ->
The Kingdom of Mache ->
The Kingdom of Fotia ->
The Kingdom of Ge ->
The Kingdom of Fos ->
The Kingdom of Dynames ->
The Kingdom of Ydor ->

Lời dịch:

Thuở sơ khai, hỗn loạn ôm lấy cả thế gian
Sau đó một quãng, người mẹ của sự sống thức tỉnh
Bà tạo ra những người con, từ thế giới của hỗn mang
Họ là Genesis. Họ là chúa, mà ta vốn gọi là Muse.

Thần nhịp khúc và thần hòa âm kết hợp
Hạ sinh thần ngày và thần đêm
Thần âm điệu và thần hòa âm kết hợp
Hạ sinh thần mặt trời và thần mặt trăng
Thần ngày và thần đêm kết hợp
Hạ sinh những anh em thần đất
Thần mặt trời và thần mặt trăng kết hợp
Hạ sinh những anh em thần biển
Đức mẹ hạ sinh thần bầu trời
Và sau cùng, hạ sinh người con út - thần chết.

Chronos, vị thần tối thượng cai quản thời gian
Bios, ngọn lửa nằm ngang bờ sự sống
Thợ dệt của vũ trụ dùng cả hai sợi dây
Nếu ấy là nguyên do ta gọi nó “lịch sử”
Ôi, chúa tôi, người sẽ dệt thêu thế giới nào đây?

Chân trời thứ 6 Moira

Genesis bắt đầu gảy dây đàn.
Ấy là thuở hoàng kim thần thánh
Ai là người dẫn chuyện đây?
Chính chúng ta là người dẫn chuyện.
Ai là kẻ đang hát vang?
Chính chúng ta là kẻ đang hát vang

Bản hòa ca.

Người con cả: Ionia
Người con thứ hai: Doria
Người con thứ ba: Phrygia
Người con thứ tư: Lydia
Người con thứ năm: Aioria
Người con thứ sáu: Locria

Vương quốc của Anemos
Vương quốc của Mache
Vương quốc của Fotia
Vương quốc của Ge
Vương quốc của Fos
Vương quốc của Dynames
Vương quốc của Ydor

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét