Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Celine Dion - My heart will go on

Trình bày: Celine Dion
Bài nhạc: My heart will go onLời nhạc

Every night in my dreams
I see you. I feel you.
That is how I know you go on.

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on.

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never go till we're one

Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

There is some love that will not
go away

You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

Lời dịch

Từng đêm, trong mộng,
Em thấy anh. Em cảm nhận được anh.
Em biết, rằng anh vẫn sống như thế đấy.

Vượt qua khoảng cách xa xôi,
Và không gian giữa chúng ta
Anh đến, cho em thấy rằng anh vẫn sống

Gần, xa, không cần biết anh ở đâu
Em tin, rằng em sẽ mãi yêu
Một lần nữa, anh mở ra cánh cửa
Và anh ở đây, trong tim em
Và em sẽ mãi yêu anh.

Tình yêu có thể chạm ta một lần
Và tồn tại mãi mãi, suốt một đời người
Không biến mất, đến khi ta là một

Yêu, là khi em yêu anh
Quãng thời gian mà em mãi ôm lấy
Trong em, ta sẽ mãi sống

Gần, xa, không cần biết anh ở đâu
Em tin, rằng em sẽ mãi yêu
Một lần nữa, anh mở ra cánh cửa
Và anh ở đây, trong tim em
Và em sẽ mãi yêu anh.

Anh ở đây, em không sợ điều gì nữa.
Và em biết, rằng em sẽ mãi yêu
Ta sẽ mãi như vậy
Anh mãi tồn tại trong em
Và em sẽ mãi yêu anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét