Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Adam Lambert - Aftermath

Trình bày: Adam Lambert
Album: For Your Entertainment
Năm: 2009
Sáng tác: không rõ thông tinLyric:

Have you lost your way?
Livin' in the shadow of the message that you made
And so it goes
Everything inside your circle starts to overflow

Take a step before you leap
Into the colours that you seek
You give back what you give away
So don't look back on yesterday

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath
Anytime anybody pulls you down
Anytime anybody says you're not allowed
Just remember you are not alone
In the Aftermath

You feel the weight
Of lies and contradictions that you live with every day
It's not too late
Think of what could be if you rewrite the role you play

Take a step before you leap
Into the colours that you seek
You give back what you give away
So don't look back on yesterday

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath
Anytime anybody pulls you down
Anytime anybody says you're not allowed
Just remember you are not alone
In the Aftermath
In the Aftermath

Before you break you have to shed your armor
Take a trip and fall into the glitter
Tell a stranger that they're beautiful
So all you feel is love, love
All you feel is love, love

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Wanna tell you you'll be alright
In the Aftermath

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath

Anytime anybody pulls you down
Anytime anybody says you're not allowed
Just remember you are not alone
In the Aftermath
In the Aftermath
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath
In the Aftermath
Just remember you are not alone
In the Aftermath


Lời dịch:

Em lạc hướng rồi ư?
Sống trong cái bóng của thông điệp mình đã tự dựng nên
Và cứ thế
Tất cả những gì trong vòng tròn bé nhỏ của em dần òa vỡ

Hãy bước đi, trước khi thực hiện một bước nhảy
Vào những sắc màu mà em vẫn kiếm tìm
Em trả lại mọi điều mình bỏ đi về chỗ cũ
Vậy nên, đừng ngoảnh lại và nhìn vào quá khứ

Muốn hét thật to
Không còn trốn chạy nữa
Đừng sợ hãi bởi thứ bên trong nó
Anh sẽ nói rằng, rồi em sẽ ổn thôi
Vào giây phút cuối cùng
Bất cứ khi nào, nếu có ai níu kéo em lại
Bất cứ khi nào, nếu có người cản cấm em làm điều gì
Hãy nhớ rằng, em không đơn độc
Vào giây phút cuối cùng

Em thấy mệt mỏi
Bởi những lời lừa dối và bao điều mâu thuẫn em trải qua từng ngày
Chưa muộn đâu
Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra,
Nếu em điểm tô lại vai trò hằng ngày của mình

Hãy bước đi, trước khi thực hiện một bước nhảy
Vào những sắc màu mà em vẫn kiếm tìm
Em trả lại mọi điều mình bỏ đi về chỗ cũ
Vậy nên, đừng ngoảnh lại và nhìn vào quá khứ

Muốn hét thật to
Không còn trốn chạy nữa
Đừng sợ hãi bởi thứ bên trong nó
Anh sẽ nói rằng, rồi em sẽ ổn thôi
Vào giây phút cuối cùng
Bất cứ khi nào, nếu có ai níu kéo em lại
Bất cứ khi nào, nếu có người cản cấm em làm điều gì
Hãy nhớ rằng, em không đơn độc
Vào giây phút cuối cùng
Vào giây phút cuối cùng

Trước khi tan vỡ, hãy cởi bỏ vỏ bọc của mình
Trải nghiệm mọi sự và tan vào sự lộng lẫy
Với một người lạ, hãy khen họ rất đẹp
Cứ thế, em sẽ chỉ cảm nhận được tình yêu
Chỉ cảm nhận được tình yêu

Muốn hét thật to
Không còn trốn chạy nữa
Đừng sợ hãi bởi thứ bên trong nó
Anh muốn nói rằng, rồi em sẽ ổn thôi
Vào giây phút cuối cùng

Muốn hét thật to
Không còn trốn chạy nữa
Đừng sợ hãi bởi thứ bên trong nó
Anh sẽ nói rằng, rồi em sẽ ổn thôi
Vào giây phút cuối cùng
Bất cứ khi nào, nếu có ai níu kéo em lại
Bất cứ khi nào, nếu có người cản cấm em làm điều gì
Hãy nhớ rằng, em không đơn độc
Vào giây phút cuối cùng
Vào giây phút cuối cùng
Anh sẽ nói rằng, rồi em sẽ ổn thôi
Vào giây phút cuối cùng
Vào giây phút cuối cùng
Hãy nhớ rằng, em không đơn độc
Vào giây phút cuối cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét