Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

The Beatles - Norwegian Wood

Trình bày: The Beatles
Bài hát: Norwegian WoodLời nhạc

I once had a girl
Or should I say, she once had me
She showed me her room
Isn't it good Norwegian wood?

She asked my to stay and told me sit anywhere
So I looked around and I noticed there wasn't a chair

I sat on a rug, biding my time
Drinking her wine
We talked until two, and then she said:
"It's time for bed,"

She told me she worked in the morning and started to laugh
I told her I didn't, and crawled off to sleep in the bath

And when I awoke, I was alone
This bird has flown
So I lit a fire
Isn't it good Norwegian wood?

Lời dịch

Tôi, từng có một người
Hay tôi nên nói, cô ấy có tôi
Cô dẫn tôi về phòng, hỏi
“Đẹp không? Gỗ Na-uy đấy”

Cô bảo tôi ngủ lại, và ngồi đâu cũng được
Nên tôi nhìn quanh, và thấy nhà không có ghế

Ngồi trên nền đất, đợi chờ thời cơ
Tôi uống rượu của cô.
Nói chuyện đến hai giờ, cô bắt đầu bảo:
"Đến giờ ngủ rồi"

Cô bảo, sáng cô đi làm, và bắt đầu cười phá ra
Tôi nói tôi không phải đi, rồi trườn mình ngủ trong nhà tắm

Và khi tỉnh dậy, tôi chỉ có một mình
Con chim đã sải cánh bay rồi
Nên tôi thắp một ngọn lửa
“Có đẹp không? Gỗ Na-uy đấy.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét