Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Tan tan tan~

Xem chuyện người đời cãi nhau thật vui quá đi~ (Dù mình có dính ti tí vào nó).

Nhớ ngày trước, vụ nàng Tral ấy mà, mình thấy viễn cảnh như sau. Kẻ tung, người hứng. Có một bạn xuất hiện và tạo nên trò vui, rồi một số người (xem ra rất nhiều, chứ không còn là một số) nhìn thấy, mừng thầm vì đã gặp người não mịn hơn mình, lon ton chạy vào "ra oai", lên tiếng chửi bới. Dù thật ra trong đó cũng có một số người mình thích (vì họ không phải vào để ra oai mà khuyên nhủ, khuyên không nghe thì rút luôn, chứ ai đời vào để chửi + tám nhảm)

Giờ đây thực sự mình rất vui, vì mấy bạn đã nhận ra cái vụ này không thuộc thẩm quyền của mấy ngưỡi não mịn, tức là mấy bạn ấy thấy người ta não nhăn hơn ấy mà, đã lập tức cứng họng =)) Mình nhìn quang cảnh đó rất là buồn cười~

Fu fu fu~ Thỏa mãn quá.

Mà xét ra, mình cũng có ít câu hỏi. Nghe nói bên đó (một bên nào đó, ai dính ráng chịu) muốn "đè bẹp coser VN, quăng vào bọn cos VN cho chúng khỏi ngóc đầu lên được nữa". Giờ, khi lộ hình RAW, bắt đầu đi xin sự giúp đỡ từ coser VN sao? :))

Bên kia thì mình không bàn gì hết đâu 'x'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét