Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Cái chết của một con vịt

Chết chắc rồi ="= ôi... khốn nạn... con yêu của tớ xuất hiện ác cảm với tớ rồi ="=

Chết rồi = =

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét