Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Secret Garden - Gates of Dawn

Trình bày: Secret Garden
Bài hát: Gates of Dawn
Album: Once in a red moon
Năm: 2002
Thể loại: New age
Lyrics:

The wheels of life keep turning.
Spinning without control;
The wheels of the heart keep yearning.
For the sound of the singing soul.
And nights are full with weeping.
For sins of the past we’ve sown;
But, tomorrow is ours for the keeping,
Tomorrow the future’s shown.

Lift your eyes and see the glory.
Where the circle of life is drawn;
See the never-ending story,
Come with me to the Gates of Dawn.

And whose is the hand who raises
The sun from the heaving sea?
The power that ever amazes
We look, but never will see?
Who scattered the seeds so life could be,
Who coloured the fields of corn?
Who formed the mould that made me me,
Before the world was born?

Lift your eyes and see the glory.
Where the circle of life is drawn;
See the never-ending story,
Come with me to the Gates of Dawn.

Lift your eyes and see the glory.
Where the circle of life is drawn;
See the never-ending story,
Come with me to the Gates of Dawn.

Lift your eyes and see the glory.
Where the circle of life is drawn;
See the never-ending story,
Come with me to the Gates of Dawn

Translation:

Vẫn mãi tiếp diễn, những thăm trầm của dòng đời
Xoay chuyển một cách vô kiểm soát.
Vẫn mãi khao khát, những nhịp đập của trái tim
Về âm vọng của những tâm hồn đương hát ca.
Màn đêm vang đọng đầy tiếng khóc thương,
Cho tội lỗi của quá khứ ta đã gầy dựng
Nhưng, ngày mai là bổn phận của chúng ta để bảo vệ
Ngày mai, tương lai sẽ hiện rõ.

Hãy mở mắt ra, nhìn vào những huy hoàng
Nơi vòng tròn vĩnh cửu của dòng đời được vẽ.
Nhìn vào câu chuyện không hồi kết,
Và cùng tôi đến cánh cửa bình minh.

Thuộc về ai? Hỡi bàn tay đã gieo trồng
Mặt trời nơi dòng biển mãi nhấp nhô.
Sức mạnh tuyệt vời ấy,
Dẫu mãi nhìn nhưng chẳng bao giờ thấy được.
Ai đã gieo nên hạt giống của dòng đời?
Ai đã điểm sắc cho những cánh đồng ngô?
Ai đã bới đất, nơi tôi và con người hình thành?
Trước khi thế giới được tạo nên.

Hãy mở mắt ra, nhìn vào những huy hoàng
Nơi vòng tròn vĩnh cửu của dòng đời được vẽ.
Nhìn vào câu chuyện không hồi kết,
Và cùng tôi đến cánh cửa bình minh.

Hãy mở mắt ra, nhìn vào những huy hoàng
Nơi vòng tròn vĩnh cửu của dòng đời được vẽ.
Nhìn vào câu chuyện không hồi kết,
Và cùng tôi đến cánh cửa bình minh.

Hãy mở mắt ra, nhìn vào những huy hoàng
Nơi vòng tròn vĩnh cửu của dòng đời được vẽ.
Nhìn vào câu chuyện không hồi kết,
Và cùng tôi đến cánh cửa bình minh.

1 nhận xét:

  1. wow, reading the translation of this song, i realize that i have been missing many good things in my life, thank you for waking me up from my deep slumber
    From the Guardian Ghost

    Trả lờiXóa